Zajęcia z doradcą zawodowym

W dniu 16.12.2016 r. uczniowie z klasy 1 A i 2 A Technik Handlowiec, wzięli udział w zajęciach pt. "Wybór dalszej ścieżki życiowej - planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej". Zajęcia te odbyły się w ramach prowadzonej w szkole od wielu lat innowacji pedagogicznej "Menadżer biznesu". Spotkanie prowadziła pani Katarzyna Kapica, która jest doradcą zawodowym w Ochotniczym Hufcu Pracy – Młodzieżowym Centrum Kariery w Kraśniku.

Podczas zajęć z młodzieżą prowadząca omówiła takie zagadnienia jak:

  • modele planowania drogi zawodowej;

  • czynniki wpływające na wybór zawodu: uzdolnienia, zainteresowania, stan zdrowia, cechy charakteru oraz predyspozycje zawodowe;

Ponadto uczniowie rozwiązali test osobowości, dzięki któremu poznali swoje mocne i słabe strony.

Na zakończenie zajęć młodzież obejrzała film pt. "Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód".

Wszyscy uczniowie chętnie brali udział w zajęciach. Temat zajęć oraz omówione zagadnienia bardzo ich interesowały, dlatego też młodzież nie może się już doczekać kolejnego spotkania, które odbędzie się po feriach zimowych.

 

Opublikowano: 31 grudnia 2016 20:29

Kategoria: Aktualności

Zajęcia z doradcą zawodowym

Wyświetleń: 411

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony