Pierwsi w Powiecie Kraśnickim absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

Pierwsi w Powiecie Kraśnickim absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego

W dniu 30 marca 2016 roku w Zespole Szkół – CKZiU im Orlat Lwowskich w Urzędowie wydano świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie ROLNIK R.3. „Prowadzenie produkcji rolniczej”. Otrzymali je pierwsi w powiecie absolwenci Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Wszyscy są rolnikami z terenu powiatu kraśnickiego i w przyszłości planują przejęcie lub prowadzenie gospodarstwa rolniczego. Zdobyte kwalifkacje umożliwią im ubieganie się o bezzwrotne dotacje z UE na wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serdecznie gratulujemy absolwentom i zapraszamy chętnych do zdobywania kwalifikacji zawodowych na Kursach Kwalifikacyjnych w Urzędowie.

Opublikowano: 04 kwietnia 2016 00:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 487

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony